demonstraties Op verzoek zijn door kringgroep de Noordink door de jaren verschillende demonstraties verzorgd. Enerzijds ter vermaak van het publiek, anderzijds voor ons een mooie gelegenheid om de hondensport eens positief neer te zetten. Het VVV Hengelo organiseert in het zomer/vakantie seizoen jaarlijks diverse zomermarkten, concerten en demonstraties ter vermaak van de campinggasten in de regio. Het VVV doet hierbij een beroep op de verenigingen binnen haar gemeente. Na het zien van onderstaande foto-compilaties zal duidelijk zijn dat we zelf bij de voorbereiding en aan de demonstraties veel lol hebben beleefd. Ondanks de inspanning, het bedenken van een thema, bij elkaar scharrelen van materiaal e.d. kunnen de acteurs binnen onze vereniging zich naar hartelust uitleven.        
demonstratie VVV Hengelo - 2002 :
demonstratie VVV Hengelo - 2003
copyright © 2018  kgp. De Noordink
vereniging vereniging home home contact contact activiteiten activiteiten foto / video foto / video links links nieuws nieuws HENGELO - GLD                                                                           KGP DE NOORDINK De Noordink kringgroep
last update: zondag 13 mei 2018
demonstraties demonstraties agenda agenda evenementen evenementen van Asseltbokaal van Asseltbokaal doe dag doe dag nieuws nieuws